Späť

Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Margita Boďová, 9.9.2019 14:00

Verzia 1.0

Naposledy upravil Margita Boďová
9.9.2019 14:00
Stav: Schválený
Stiahnuť (24k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 3 Roky 24k Stiahnuť

Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo
Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie.
Realizácia projektu s podporou EÚ
Celý článok Všetky aktuality