Prima Banka
Svätotrojičné námestie 9
963 01 Krupina
tel.: 041 511 111
e-mail: info@primabanka.sk
www: www.primabanka.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Raiffeisen banka
Svätotrojičné námestie 14
963 01 Krupina
tel.: 02 5050 5545
fax: 045 55 11 431
e-mail: info@raiffeisen.sk
www: www.raiffeisen.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:30 - 17:00
8:30 - 17:00
8:30 - 17:00
8:30 - 17:00
8:30 - 17:00

Všeobecná úverová banka, a.s.
Svätotrojičné námestie 8
963 01 Krupina
tel.: 045 48 56 926
fax: 045 55 11 431
e-mail: krupina@vub.sk
www: www.vub.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Slovenská sporitelňa, a.s.
M.R. Štefánika 34
963 01 Krupina
tel.: 045 53 19 601 - 7
fax: 045 55 11 097
e-mail:
www: www.slsp.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00